ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

4.74
-0.06 (-1.25%)

1,347,600 ปริมาณ (หุ้น)

6,374 มูลค่า ('000 บาท)

- วันก่อนหน้า

4.80 เปิด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 0-2105-6789
โทรสาร: 0-2105-6787

ติดตามเรา