ในปี 2563 โรงงานพรีคาสต์ดอนตูม จ.นครปฐม มีการบริหารจัดการของเสียประเภทรีไซเคิลและของเสียไม่เป็นอันตราย ได้ตามระบบอุตสาหกรรมครบถ้วน

การบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต