NVD 2.86 บาท -0.04 (-1.38%)
EN
เราได้คาดการณ์ไว้แล้วว่า ปี2563จะยังคงเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความ ผันผวนรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา

และที่แน่นอนคือสงครามระหว่าง มนุษยชาติกับเชื้อโรคครั้งนี้หนักหนาสาหัส ส่งผลกระทบในวงกว้าง ร้ายแรงถึงขั้นทำให้ธุรกิจจำนวนมาก ต้องประสบกับปัญหาและ ปิดตัวลงไปในที่สุด ถึงแม้ว่าผลกระทบต่อภาคธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์จะเป็นเพียงทางอ้อม เมื่อเทียบกับภาคธุรกิจอื่นๆ แต่ด้วยความไม่แน่นอนถึงผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนว่าจะ รุนแรง และยืดเยื้อยาวนานเพียงใด ทำให้อุปสงค์การซื้อที่อยู่อาศัย ลดลง ถึงแม้ว่าผลประกอบการของบริษัทจะหดตัวในปี 2563 พวกเรายังคงเชื่อมั่นว่าทรัพย์สินที่บริษัทฯ ถือครองอยู่มีศักยภาพสูง พอที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้

COVID-19-plagued Results

สำหรับ NVD ผลกระทบจากโควิด-19 เห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ของปียอดลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการลดต่ำลงมาก เมื่อเทียบกับไตรมาสอื่น ในไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ ได้ปรับตัวเพื่อ รองรับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ “New Normal” โดยการเปลี่ยน รูปแบบการทำการตลาดและการขายเป็นแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถ เร่งยอดขายได้ดีขึ้น ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยเรื่องการเข้าถึง ผู้บริโภคได้มากขึ้น แต่ความไม่แน่นอนของผลกระทบจาก โควิด-19 ว่าจะมีความรุนแรงต่อรายได้ครัวเรือนยาวนานเพียงใด เป็นปัจจัยลบหลักที่กระทบต่อความเชื่อมั่น และทำให้ความต้องการ ซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก

Opportunity in Every Crisis

ในทุกวิกฤติย่อมมีโอกาส... ในไตรมาสที่ 3 NVD สามารถขาย ห้องชุดในโครงการ Banyan Tree Residences Riverside Bangkok “BTRRB” ได้ถึง 20 ยูนิต เป็นอุปสงค์โดยตรงจาก ลูกค้าชาวต่างชาติจากการที่ประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมของ ปีที่ผ่านมา ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับต้น ๆ ในเรื่องการ บริหารจัดการ และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ กรุงเทพมหานคร ปรากฏเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับชาวต่างชาติที่ ต้องการหลีกเลี่ยงจากการระบาดที่รุนแรงกว่าในประเทศอื่นๆ มาพำนักอยู่ในคอนโดมิเนียมหรูเงียบสงบ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในปี2563 โครงการ Banyan Tree Residences Riverside Bangkok มียอดขายทั้งสิ้น 24 ยูนิต มูลค่ารวมกว่า 1,300 ล้านบาท โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ภายในปี2563 จำนวน 21 ยูนิต และอีก 3 ยูนิตคาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี2564 ส่งผลให้รายได้จากการขายห้องชุดในโครงการ BTRRB นั้นคิดเป็นร้อยละ 59 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งหมดในปี2563และด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่สูง ทำให้สามารถ ลดทอนผลขาดทุนของไตรมาสอื่นๆได้ด้วย

Unlocking Asset Value

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา NVD มีที่ดินสำหรับการพัฒนาสะสม เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง มูลค่าสินทรัพย์รวม (แม้คิดที่ต้นทุน) เพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 133 ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์การ พัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพสูงเหล่านี้ ในลักษณะของ Township Development ไว้แล้ว แต่การพัฒนาอาจจะทำได้ไม่เร็วเท่าที่ควร ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ที่ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วง ไปแล้วนั้น การพัฒนาเพื่อปลดล็อคมูลค่าทรัพย์สินในที่ดินเหล่านี้ น่าจะทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่ดินที่เหมาะ สำหรับการอยู่อาศัย จะได้รับการพัฒนาเป็นโครงการใหม่ที่มี การนำเสนอบ้านในรูปแบบใหม่ ๆ หลากหลายระดับราคา และ แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น แต่จะยังคงรูปลักษณ์ของบ้าน ทันสมัยในสไตล์“Natural Modern” ของเนอวานา ส่วนที่ดิน ติดถนนใหญ่ จะได้รับการพัฒนาเพื่อการพาณิชย์สำหรับธุรกิจ ใหม่ๆ ของ NVD ทั้งที่จะเกิดขึ้นจากการร่วมทุน และ/หรือ การให้พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในสาขาธุรกิจนั้น ๆเข้ามาพัฒนาโดยตรง

ในนามของคณะผู้บริหาร NVD ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจมายัง ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า พนักงาน สถาบันการเงิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด สำหรับความไว้วางใจและการ สนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา ผมในฐานะผู้ก่อตั้งดั้งเดิม ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด ผมมั่นใจว่าสินทรัพย์ ของ NVD นั้น แข็งแกร่ง และมีสภาพคล่องเพียงพอ ที่จะพาเรา ผ่านเส้นทางที่ยากลำบากนี้ไปได้

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร