NVD 2.02 บาท +0.03 (1.51%)
EN
“ปี 2565 จะยังคงเป็นอีกหนึ่งปีแห่ง ความท้าทาย เราคงต้องเดินหน้า กลับมาสร้างกันใหม่หลังจากที่การ เติบโตถูกสกัดกั้นมาแล้ว 2 ปีเต็ม”

ปี 2564 เป็นปีที่ย่ำแย่ลงอีกในแง่ของการแพร่ระบาดของโควิด และยอดผู้ติดเชื่อที่ทำสถิตสูงสุดใหม่ รุนแรงจนต้องมีการประกาศล็อคดาวน์สถานที่ก่อสร้างต่าง ๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบบ้าน ซึ่งเป็นอุปสรรคโดนตรงต่อการรับรู้รายได้ นอกจากนี้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบเชิงลบต่ออุปสงค์และความสามารถในการโอนกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อบ้าน อันเนื่องมาจากความสามารถในการกู้เงินถดถอยลง ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการดำเนินธุรกิจและมุ่งเน้นในจุดแข็งพร้อม ๆ ไปกับการเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น โดยการปฏิรูปโครงสร้างทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมด

Tolerating the Challenges

ผลกระทบอันรุนแรงเริ่มปรากฏตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 จากการกลายพันธุ์ของโควิดสายพันธุ์เดลต้า การโอนกรรมสิทธิ์ของห้องชุด ในโครงการ เดอะโมสท์ อิสรภาพ ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงต้นปี มีส่วนช่วยพยุงรายได้และกำไรในครึ่งปีแรกได้ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม การระบาดรุนแรงมากจนต้องมีการประกาศล็อคสถานที่ก่อสร้างทั่วประเทศ แผนการเปิดโครงการใหม่เพื่อสร้างยอดขายและรายได้จำเป็นต้องเลื่อนออกไป ทำให้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ลงต่ำลงที่สุดในไตรมาสที่ 3 ของปี

Reassessing Efficiency

กลยุทธ์ในการตั้งรับกับผลกระทบเชิงลบต่อรายได้ คือการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพของงบดุล ทั้งทรัพย์สินและหนี้สิน ประการแรกคือ การเร่งขายสินค้าคงเหลือ ตามด้วยการบริหารจัดการที่ดินรอการพัฒนา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทมีการขายที่ดินบางแปลงที่ยังไม่สามารถนำมาพัฒนาได้ในอนาคตอันใกล้เพื่อลดภาระหนี้สิน และดอกเบี้ย ในขณะที่ที่ดินบางแปลงจะถูกขายเพื่อนำเงินที่ได้ไปซื้อที่ดินในย่านอื่น เพื่อเป็นการขยายเข้าไปในทำเลใหม่ ๆ สร้างโอกาสในการนำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ พร้อมไปกับรับรู้รายได้และกำไรจากต้นทุนในอดีต นอกจากนี้ยังมีการปรับหนี้สินของที่ดินบางแปลงเพื่อให้ยอดเงินกู้ต่อมูลค่าทรัพย์สิน (loan-to-value) อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งหมดนี้คือการปฏิรูปงบดุล (Balance Sheet Re - form) มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อรายได้และกำไร อีกทั้งยังช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการกำเนินกิจการของบริษัทอีกด้วย

Township Development Strategy

การปฏิรูปโครงสร้างทรัพย์สินและหนี้สินช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาในลักษณะของ Township Development ในย่านกรุงเทพกรีฑา ที่ดินทั้งหมดทั้งแปลง ที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งแปลงที่ได้มาใหม่ จะช่วยให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบที่หลายหลายมากยิ่งขึ้น ที่ดินติดถนนใหญ่จะมีการพัฒนาเป็นโครงการเชิงพาณิชย์ เป็นพื้นที่ค้าปลีก เพื่อมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้า อีกทั้งสร้างรายได้ประจำ (recurring incomes) และยังช่วยสร้างมูลค่าให้กับโครงการอื่น ๆ ของเราในย่านเดียวกันอีกด้วย เบื้องต้นการพัฒนาที่ดินของบริษัทในย่านกรุงเทพกรีฑา ในลักษณะของ Township Development ได้เริ่มขึ้นแล้ว ในช่วงปลายปี2564 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนประเภทการใช้ประโยชน์ของที่ดินประมาณ 50 ไร่ เป็น “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” จากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งานของที่ดินดังกล่าว จากการถือไว้พัฒนาเพื่อขาย เป็นการถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์

ปี 2565 จะยังคงเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทาย ทั้งด้วย โควิดสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน และภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกซึ่งถูกซ้ำเติมด้วยความตึงเครียดเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เราคงต้องเดินหน้า กลับมาสร้างกันใหม่หลังจากที่การเติบโตถูกสกัดกั้นมาแล้ว 2 ปีเต็ม

ในนามของคณะผู้บริหาร NVD พวกเราขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจมายัง ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน คู่ค้าทาง ธุรกิจ ลูกค้า พนักงาน สถาบันการเงิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด สำหรับความไว้วางใจ และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร