NVD 2.06 บาท - (-%)
EN
SET: NVD
2.06 บาท
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
406,060
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
832,422
ราคาเปิด
2.04
วันก่อนหน้า
2.06
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.06 - 2.02
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.28 - 1.91