NVD 2.02 บาท +0.03 (1.51%)
EN
SET: NVD
2.02 บาท
+0.03 (1.51%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
556,450
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,111,843
ราคาเปิด
1.99
วันก่อนหน้า
1.99
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.02 - 1.99
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.98 - 1.91