NVD 2.62 บาท +0.16 (6.50%)
EN
SET: NVD
2.62 บาท
+0.16 (6.50%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,113,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
2,863,598
ราคาเปิด
2.48
วันก่อนหน้า
2.46
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.62 - 2.46
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.14 - 1.01