NVD 2.18 บาท - (-%)
EN
SET: NVD
2.18 บาท
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
2,180
ราคาเปิด
2.18
วันก่อนหน้า
2.18
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.18 - 2.18
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.28 - 2.04