NVD 2.86 บาท -0.04 (-1.38%)
EN
SET: NVD
2.86 บาท
-0.04 (-1.38%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
248,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
708,470
ราคาเปิด
2.90
วันก่อนหน้า
2.90
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.90 - 2.82
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.18 - 1.01